The Hunt - 10. kapitola

18. července 2012 v 19:51 | Syd |  The Hunt - fan fiction

10. KAPITOLA"OK. Tak máme konečně všechno hotový. Jdeme chytit naší první," řekl Billy Bob.

"Z místního baru?" zeptal se Jason.

"Ne. Uděláme to zcela náhodně. Ukážem na nějaký místo na mapě a tam půjdem. Takhle nebudeme ani místní."

"Dobrý nápad," pochválil ho Ben. Popadl mapu.

Billy Bob zavřel oči a zapíchl prst do mapy. "Red Lodge, Montana," prohlásil, když otevřel oči. Byl to férový způsob, jak si vybrat jejich první oběť a navíc pracoval v jejich prospěch.


***


Sam a Dean byli v baru s jejich novým loveckým partnerem, Gordonem Walkerem. Bylo na něm něco, co se Samovi nelíbilo, nevěřil mu.

Seděl tam a poslouchal jeho lovecké příběhy čím dál neklidněji. Zdálo se, že z něj nemá příliš velkou radost.


***


Když dojeli pár kilometrů od Red Lodge, natankovali jejich špinavou dodávku, jen poznávací značka byla čistá. Chtěli se dostat dovnitř a ven dost rychle na to, aby nepřitahovali žádnou pozornost.


***


"Musím s pískem," řekl Gordon a zamířil na toalety.

"Bude nás dlouho otravovat?" zeptal se Sam, když Gordon odešel.

"Co tím myslíš?" zeptal se Dean.

"Zdá se mi, že si lov užívá až moc."

Dean obrátil oči v sloup. Pro někoho, kdo nenáviděl lov, bylo potěšení z něho nepochopitelné. "Je to prostě lovec. Líbí se mi."

"Nevím. Nemyslím si, že děláš dobře. Ne tak docela. Myslím si, že ti táta prostě chybí a hledáš si za něj náhradu."

Dean praštil sklenicí s pivem o stůl. "Řekl jsem ti, abys přestat o tátovi mluvit," zavrčel.

"Deane."

"Ne, myslím to vážně. Ty jsi ten, kdo se tu cítí provinile. A taky bys měl. Táta pro tebe udělal vždycky všechno a tys to nikdy neocenil. Zabíjel bych jen za půlku té pozornosti, kterou ti táta dával," téměř vykřikl Dean.

"O čem to mluvíš?" Dean byl jasně tátův favorit.

"Měl jsi život bez lovení. Já ho nikdy nepoznal. Znám lov už od svých pěti let. Tebe od toho chránil."

Sam byl v šoku. Nikdy si neuvědomil, že to Dean takhle cítí. "Deane ..."

"Prostě se jen vrať do hotelu, Same. Nech mě, ať se zbytek noci pobavím."

"Fajn," souhlasil Sam. Dean prožíval tátovu smrt těžce. Potřeboval nějaký čas.

Sam došel na půl cesty ke dveřím, když ho Dean zavolal zpět. "Vezmi si klíče." Byl to od něj ten nejlepší způsob smíru, jakého byl pro danou chvíli schopen.

"Díky," řekl Sam.


***


Seděli před prvním barem, ke kterému přijeli. Čekali, až vyjde ven nějaká osamocená osoba.

"To je ten chlap, co zabil mou rodinu," řekl Billy Bob s úžasem.

On a Jason seděli v přední části dodávky. Ben seděl na zadním sedadle. "Chceš jít za ním?"

"Oh, ano."

Sam musel jít přes parkoviště na druhou stranu. Musel projít přímo okolo jejich dodávky. Billy Bob nemohl uvěřit svému štěstí. "Teď," řekl, když Sam byl těsně za vozem. Neměli už čas.

Jason opatrně pootevřel dveře, aby nenadělal žádný hluk. I vnitřní světlo v autě měli vypnuté, aby si jich nikdo nevšiml. Jason byl hned za Samem, když Ben otevřel dveře dodávky a strčil Sama na Jasona. Ten už měl připravený hadřík napuštěný chloroformem, jak mu to ukázal Billy Bob. Přiložil hadřík Samovi přes nos a ústa a tlačil ho vpřed, zatímco ho Ben popadl a táhl ho dovnitř. Billy Bob se naklonil a zavřel za Jasonem. Ben zavřel zadní dveře. Billy Bob nastartoval. Sam se přese všechno snažil, ale v době, kdy dodávka vyjela na konec cesty, byl už uspaný.


***


"Kde je Sam?" zeptal se Gordon.

"Odešel," řekl Dean.

"Řekl jsem něco?" Všiml si, že na Sama neudělal moc dojem.

"Ne, on je prostě někdy takový," řekl Dean. Už teď měl špatný pocit z toho, co řekl.


***


Ben s Jasonem obrátili bezvědomého Sam a nasadili mu pouta. Svázali mu nohy a zavázali mu i oči. Pak ho přivázali pěti popruhy k surfovacímu prknu. Sice byl příliš vysoký, ale stále byl celkem klidný. Jason si vlezl zpět na přední sedadlo a Ben zůstal u Sama.


***


Gordon a Dean se vydali směrem ke Gordonovu autu, když se Dean zastavil.

"Co je to?"

"Moje auto je pořád tady. Dal jsem Samovi klíče."

"Myslíš, že ho dostali upíři?" zeptal se Gordon.

To byl ten nejpravděpodobnější scénář. Dean uviděl něco lesklého na zemi, napůl cesty mezi barem a jeho autem. Doběhl k tomu a zvedl to. Byly to jeho klíče. "SAME!" zařval.

"Pojď. Chci prohlídnout několik farem, kde by mohli mít hnízdo," uklidňoval ho Gordon.

Dean přikývl. Upíři se krmili pomalu. Mohli by ještě dostat Sam zpět.


***


Sam se pomalu probudil. Bylo mu zle a nic neviděl. Cítil, že je spoutaný, ruce měl svázané za zády. Snažil se z nich vyvlíknout.

"Pst," uslyšel.

"Co chceš?" zeptal se Sam.

Nedostal žádnou odpověď.

"Co chceš?" tentokrát už zakřičel.

Někdo mu dal ruku na ústa. "Psst." Ruka se mu z úst přesunula na hrdlo a stiskla ho. Zalapal po dechu. Pomyslel si, že víc nevydrží, když v tu chvíli se ruka oddálila. To nebylo normální chování upírů. Mohlo to být něco jiného?


***


"Není to ten barman z minula?" zašeptal Dean. Tuto noc již prohledali třetí farmu a viděli barmana, jak se vrací z práce. "Náhoda?"

"Ne, sledoval jsem ho," řekl Gordon.

Měli připraveno několik stříkaček s krví z mrtvého muže. Dean se na něj chtěl vrhnout, ale věděl, že na to musí jít chytře.


***


Byli právě na cestě do Jižní Dakoty, když na ně Billy Bob dozadu zavolal: "Musíme zastavit u pumpy. Jak ho chceš udržet potichu?"

"Mohli bysme mu dát zase chloroform," navrhl Jason.

"To bude asi nejlepší," řekl Ben.

"Nedávej mu ho moc," varoval Billy Bob. Nechtěli toho chlapa zabít.

"Nedám."

Sam opět ucítil nevýraznou sladkou vůni a upadl zpět do bezvědomí.


***


Dean doufal, že měli pravdu, když vtrhli dovnitř. Uvnitř byli jen dva upíři. Muž a žena. Gordon vpíchl injekci do muže a Dean do ženy. Oba se zhroutili k zemi. Lidé by takto na krev mrtvého muže nereagovali. Svázali je a čekali, až se proberou. Dean se rychle okolo sebe rozhlédl, ale po Samovi nebyla ani stopa. Jestli byl mrtvý, tak upíři budou taky.

Pomalu k nim došel. "Kde je můj bratr?" zeptal se Dean.

"Kdo?" zeptala se žena.

"Asi myslej toho chlapa, co s nima přišel do baru. To jsou ti chlapi, co zabili Conrada, Lenore," odpověděl muž.

"Proč jsi to udělal? Nikomu jsme neublížili?" plakala Lenore.

"Nikomu jste neublížili?" zeptal se Dean. "Trochu to bolí, když do někoho ponoříš ty svoje tesáky a pak mu vysaješ všechnu krev," řekl Dean s odporem.

"Nejíme lidi. Pijeme jen dobytčí krev."

Dean si vzpomněl, co je přivedlo do města. "Počkej, ty mi tvrdíš, že jste zodpovědný za ty mrtvý krávy? Ale proč?"

"Protože nejsme vrazi. Není to naše chyba, někdo se za nás vydává," postěžoval si Eli.

"Pokud nechcete zabíjet lidi, proč jste unesli mého bratra?"

"Nevím nic o tvém bratrovi," řekla Lenore a podívala se na Eliho.

"Možná, že po tom boji prostě odešel," navrhl Eli.

Dean vždycky poznal, jestli mu lidi lžou, když se jim podíval do očí. Řídil se vlastní radou. Tihle nelhali. "Takže vy opravdu lidi nezabíjíte," řekl s úžasem.

"Dali si jen malou pauzu. Zase brzy začnou lidi zabíjet," předpověděl Gordon.

"Počkat. Tys o tom věděl?" zeptal se Dean.

"Všichni upíři musí zemřít, Deane. Je to naše práce."

Dean si vzpomněl, jak mu Gordon vyprávěl, jak jeho sestru zabili upíři. "Upír, který zabil tvou sestru, si zasloužil zemřít, ale ne tihle dva."

"Zabil moji sestru? Ale on ji nezabil. Proměnil ji. Já jsem ji zabil."

"Cože jsi?" zeptal se Dean. Slyšel poslední slova svého otce, jak mu zní v uších. Buď Sama zachráníš, nebo ho budeš muset zabít. Sam se má proměnit v démona nebo tak něco?

"Zabil jsem ji. Ani jsem nemrkl. A ani ty ne."

"Jo, já jo," zašeptal Dean.

Než stačil zareagovat, Gordon usekl upírovy hlavu a utekl. Neměl nic proti Deanovi. Ale nechtěl s ním mít konflikt kvůli těmhle upírům. A byl tak zaneprázdněn hledáním Sama, že po něm nepůjde.

Dean se jen díval za Gordonem. Nemá smysl plakat nad prolitou upíří krví. Musel najít Sama. Začalo právě svítat. Vrátil se do baru. Měli na parkovišti bezpečnostní kameru. Ale nikdo tam nebyl. Musel by počkat až do večera, než by se na záznam mohl podívat.


***


"Je pořád mimo?"

"Ne."

"Máme před sebou už jen hodinu jízdy, ale musím ještě jednou natankovat."

"Můžeme ho znova uspat," řekl Jason.

"Ne, musí být vzhůru, až tam dorazíme," řekl Billy Bob.

"Dorazíme kam?" zeptal se Sam.

"Mám ho umlčet?" zeptal se Ben.

"Možná to nebude stačit," uvažoval Billy Bob.

"Mám to," rozhodl se Ben a nacpal celý roubík tak hluboko do Samových úst, jak to jen šlo, přes něj položil jednu ruku a druhou mu dal na krk.

"To by mělo stačit," souhlasil Billy Bob, když vjel na čerpací stanici. "Jasone, jdi zaplatit, nechceme přece po sobě nechat stopu kreditkou."

Jason běžel dovnitř zaplatit a Billy Bob netrpělivě čekal, až se nádrž naplní. Pokud by se zvířeti podařilo vykřiknout, než natankuje, bylo po všem.

Sam se pokusil udělat nějaký hluk, ale hadr měl nacpaný prakticky až v hrdle. Měl pocit, jako by se dusil. Brzy se dodávka zase rozjela a jeho šance byla pryč. Ulevilo se mu, když mu ten hadr vytáhli. Zhluboka se nadechl. Ben se zasmál.


***


Dorazili na jejich statek, který spíš mnohem víc připomínal panství, co ho zvětšili o pět akrů po tom, co jejich rodiče vyhráli v loterii. Jason vystoupil a otevřel vnější bránu. Uvnitř byla další brána, kterou taky otevřel. Byl to elektrický plot. Kolem pozemku měli ozdobný cihlový plot, aby nikdo nemohl vidět ten na vnitřní straně - elektrický. Všude po něm rostla vinná réva, takže i když někdo nakoukl dovnitř, neviděl ho.

Billy Bob vjel až do stájí. Každý z nich měl koně. Nechali Sama v dodávce, zatímco si je sedlali. Když byli připraveni, Billy Bob šel pro Sama. Popadl ho, stáhl ho k sobě a shodil ho na zem. Dopadl se žuchnutím.

Billy Bob rozvázal Samovy ruce, obrátil ho a spoutal mu je vepředu. Sam se pokusil sundat si pásku z očí, ale Ben to očekával a srazil mu ruce dolů.

Sundal pouta ze Samových nohou a ten cítil, jak ho zvedají. Neměl tušení, kde byl, ale smrdělo to tam, jako na farmě.

Billy Bob vzal lano, jeden konec přivázal k zadní části sedla a druhý pak okolo Samových rukou. Ben ho držel u země, zatímco ho Billy Bob přivazoval. Billy Bob pobídl koně do kroku a Sam byl donucen jít za ním nebo upadnout. Nehrozilo, že by si odstranil pásku z očí, protože jeho ruce byly nataženy daleko dopředu od jeho obličeje a on se musel se soustředit na cestu.

Ben a Jason jeli za nimi. Zbourali tři ze čtyř usedlostí, které koupili, ale jednu z nich nechali. Mezi domy byly lesy, ale vedla tam široká stezka, po které se dali. Pokaždé, když Sam klopýtl, dostal zezadu ránu. O deset minut později, dorazili na místo.

Ben seskočil z koně s připraveným chloroformem. Tentokrát Sam zvedl ruce, aby se pokusil dát ten hadr pryč. Jason mu je stáhl od Bena. Brzy se přestal vzpírat.


Translation © 2012 by Claudi
Correction © 2012 by Syd

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 jajafilm jajafilm | Web | 16. února 2015 v 0:17 | Reagovat

:-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama